Vestavné spotřebiče Fulgor

Uplatnění reklamace

Reklamaci vady v rámci záruční doby můžete uplatnit:

  1. U autorizovaného servisu dovozce
  2. U prodejce

Reklamaci vady mimo záruční doby můžete uplatnit:

  1. U autorizovaného servisu společnosti Promtinvest spol. s r.o.

 

1. U autorizovaného servisu dovozce

na základě záručního listu vystaveného společností Promtinvest spol. s r.o. (záruční list vzor 1 nebo vzor 2, viz níže). Záruční podmínky jsou uvedeny na zadní straně ZL.

Záruční list Vzor 1:

Pro nahlášení reklamace:

Záruční list Vzor 2:

Upozornění: záruku lze uplatnit pouze tehdy, je-li záruční list řádně vyplněn (typ výrobku, datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího).

Pro nahlášení reklamace:

5 let záruky 2 roky záruky
Záruční list vzor 1
formulář pro nahlášení reklamace dle vzoru 1 - ZDE
Záruční list vzor 2
formulář pro nahlášení reklamace dle vzoru 2 - ZDE
 

2. U prodejce

Pokud nemáte záruční list, nebo máte záruční list nevyplněný, není tím dotčeno Vaše právo uplatnit reklamaci v rámci zákonných ustanovení. V tomto případě je však třeba uplatnit reklamaci u prodejce.

 

 

Reklamaci vady po záruční době můžete uplatnit

u autorizovaného servisu společnosti Promtinvest spol. s r.o.

Pro zobrazení formuláře nahlášení pozáruční opravy klikněte SEM.
Po nahlášení výše uvedených povinných údajů Vaši žádost o pozáruční opravu zaevidujeme. V nejkratší možné době Vám zašleme kontakt na nejbližší smluvní servisní středisko, kterému zároveň poskytneme potřebné podklady, případně materiálovou pomoc potřebnou pro odstranění poruchy Vašeho spotřebiče.

PROMTINVEST, výhradní dovozce výrobků Fulgor.